Vastuullisuus Dahlilla

Osana Saint-Gobain-konsernia hyödymme vahvasta ja kunnianhimoisesta perustasta vastuullisuuden edistämiseen toimialallamme. Vastuullisuus ja ratkaisujen suorituskyky ovat yksi Saint-Gobainin arvolupauksen perusta. Vastuullisuus tarkoittaa ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä samalla toimintamme ympäristövaikutukset minimoiden. Saint-Gobain –konsernin ilmastotavoitteet ovat SBT (Science Based Target) -viitekehyksen hyväksymät.

Dahl Suomen liiketoiminnot ovat sitoutuneet konsernin Grow & Impact -strategiaan. Vastuullisuustiekarttamme kattaa eri osa-alueita, joista jokaiselle on rakennettu oma toimintasuunnitelmansa välietappeineen. Tiekarttamme osa-alueet linkittyvät kaikkeen toimintaamme; päivittäinen työarki, tuotteet ja palvelut, toimitusketjut, viestintä ja koulutus sekä jatkuva parantaminen.

Olemme asettaneet kunnianhimoiset päästö- ja ilmastotavoitteet, jotta Suomessa voitaisiin saavuttaa hiilineutraalius jo vuoteen 2035 mennessä. Vastuullisuustiekarttamme keskiössä ovat toimintamme kokonaishiilidioksidipäästöt, jotka olemme määrittäneet vuodesta 2019 lähtien mukaan lukien myös arvoketjumme toiminta.

Vastuullisuuden tiekartta

Vastuullisuustiekartta kattaa koko yrityksen toiminnan ja se on keskeinen osa vastuullisuuteen liittyvien tavoitteiden määrittelyssä. Vastuullisuustiekartan ja ympäristötavoitteiden avulla voimme viestiä toiminnastamme, seurata toimintamme kehitystä ja tavoitteidemme saavuttamista eri osa-alueilla. Ympäristötavoitteet kattavat useat ympäristövastuullisuuden osa alueet ja tarkemmin muun muassa päästö- ja ympäristötavoitteisiin liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet.

Vastuullinen toiminta

Haluamme toimia vastuullisemmin työssä ja työpaikalla. Koulutamme henkilöstöämme ilmastotietoisiin valintoihin ja päätöksentekoon päivittäisessä työssä. Kehitämme työtä ja työoloja sellaisiksi, että ne edistävät työntekijöiden hyvinvointia, turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Tuotteet

Tiedostamme ja keräämme tietoa tuotteiden ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Kehitämme raportointiprosesseja, jotta voimme tarjota asiakkaillemme luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa mm. tuotteidemme hiilijalanjäljestä. Vähäpäästöisempien tuotteiden kehityksessä ja valinnassa on tärkeää ottaa huomioon tuotteen koko elinkaari ja suunnitella tuotteita, jotka ovat kierrätettäviä, hyötykäytettäviä tai jopa uudelleenkäytettäviä elinkaarensa lopussa. Myös pakkausten kierrätettävyys ja materiaalien uusiutuvat tai kierrätetyt raaka-aineet tulee huomioida tuotevalikoimassa. Uudet palvelut ovat tärkeitä kiertotalouden edistämisessä ja hiilipäästöjen vähentämisessä.

Toimitusketjut ja ympäristötavoitteet

Toimitusketjujemme hiilineutraaliuden osalta keskeisimmät tekijät ovat energia, tuotteiden valmistus, kuljetukset sekä pakkaukset. Ympäristötavoitteidemme saavuttamiseksi olemme asettaneet ympäristötavoitteet omin välietapein. Edistymistä ja tavoitteiden toteutumista seurataan kvartaali- ja vuositasolla.

Viestintä ja koulutus

Panostamme ilmastotietoisen, vähähiilisen talotekniikan osaamiseen, ja se on sisäinen vahvuutemme. Koulutamme työntekijöitämme kehittymään vastuullisuuden, vähähiilisen kestävän talotekniikan asiantuntijoiksi.

Tarvitsetko lisätietoa tuotteidemme ja ratkaisujemme ympäristövaikutuksista? Ota yhteys vastuullisuusasiantuntijaamme Riina Strengelliin.

Politiikkamme