Laadunhallinnan politiikkamme

Asiakkaiden tarpeiden ja odotusten täyttäminen laadukkaasti on Dahlin keskeinen menestystekijä kovassa kilpailussa. Toimimalla aina laatujärjestelmämme mukaisesti varmistamme asiakkaiden tyytyväisyyden toimintaamme. Asiakkaillemme - niin urakoitsijoille, kunnille tai teollisuusyrityksillekin - tämä merkitsee toimitustäsmällisyyttä saatavuuden, luotettavuuden, osaamisen ja palvelun suhteen. Meille niin asiakas kuin tavarantoimittaja ja yhteiskunnan viranomaiset ovat yhteistyökumppaneita. Nämä asiat samoin kuin laadunhallintaperiaatteet ovat kirjattuna laatukäsikirjaamme. Laatu kuuluu yrityksemme toimintapolitiikkaan. Dahl sitoutuu täyttämään tärkeimpien sidosryhmiensä keskeisimmät vaatimukset.  

ISO 9001 -standardi ja laadunhallintaperiaatteet

Yhteisesti rakentamamme ja kehittämämme laatujärjestelmä määrittelee toimintamme aina toimittajasta asiakkaaseen saakka sisältäen niin oston, varaston, myynnin kuin hankinnan. Järjestelmän perustana ovat ISO 9001:2015 -laatustandardin vaatimukset ja sen keskeiset laadunhallintaperiaatteet.  

Toimintajärjestelmämme sisältää myös keskeiset tekijät, joita kehittämällä voimme saavuttaa kustannustehokkuutta ja kustannusjohtajuuden. Me kaikki olemme mukana laatuketjussa, jonka kestävyyden asiakkaamme mittaavat. Mittaustulokset näkyvät niin asiakkaiden ostoina kuin asiakaspalautteena. Meillä henkilöstön työn laatu on ratkaisevaa.  

Toimintajärjestelmän perusajatuksena on tukea ja toimia työvälineenä Dahl Suomi Oy:n johtamisessa ja ohjaamisessa. Periaate on, että järjestelmä tuo mahdollisimman vähän lisäbyrokratiaa niin, että yrityksen liiketoiminnan perusajatus joustavasta paikallisuutta korostavasta liiketoiminnasta asiakkaan, henkilöstön ja yhteistyökumppanien välillä jatkuu nykyisenä.  

Toimintajärjestelmämme kattaa kaikki Dahl Suomi Oy:n tulosyksiköt.