Ympäristötiedot osana tuotetietoa

Tuotteen elinkaaren ympäristövaikutukset, erityisesti hiilijalanjälki, ovat yhä tärkeämpi kriteeri taloteknisten tuotteiden ja rakennusmateriaalien valinnassa. Läpinäkyvä, luotettava ja helposti saatavilla oleva materiaali- ja tuotetieto auttavat vähähiilisten materiaalivalintojen tekemisessä ja parempien elinympäristöjen suunnittelussa.

Tuotetietoa tarvitaan etenkin rakennuksen elinkaarilaskennassa sekä haettaessa rakennukselle ympäristöluokitusta (LEED, BREEAM, RTS, Joutsenmerkki). Saint-Gobain on julkaissut enemmän ympäristöselosteita kuin kukaan muu toimija maailmassa.

Elinkaariarviointiin perustuva, kolmannen osapuolen todentama ympäristöseloste EPD (Environmental Product Declaration) kertoo läpinäkyvästi, luotettavasti ja vertailukelpoisesti tuotteen ympäristövaikutuksista sen koko elinkaarelta. Se auttaa suunnittelijoita, rakennuttajia ja urakoitsijoita ymmärtämään ja hallitsemaan paremmin rakennus- ja talotekniikkatuotteiden sekä materiaalien ympäristövaikutuksia – kuten hiilidioksidipäästöjä – tuotteen elinkaaren eri vaiheissa.

Rakennustuotteen ympäristöseloste on elinkaarianalyysiin (Life Cycle Analysis, LCA) perustuva, vapaaehtoinen ja EN15804-standardin mukainen vakioitu tapa esittää keskeiset, vertailukelpoiset tiedot tuotteen ympäristövaikutuksista. Elinkaarianalyysi kuvaa tuotteen ympäristövaikutuksia koko elinkaaren ajalta raaka-aineesta käsittely- ja kuljetusprosessien kautta käyttöön ja loppukäsittelyyn saakka eli niin sanotusti kehdosta hautaan (cradle-to-grave).

Tarjoamalla ja päivittämällä ympäristöselosteita haluamme palvella asiakkaitamme yhä paremmin niin ympäristösertifiointien dokumentaation osalta kuin tarjoamalla todennettua tietoa tuotteidemme ympäristövaikutuksista rakennusten ja projektien hiilijalanjäljen laskentaan ja elinkaariarviointiin.