Päästölaskenta

Määritämme itse toiminnastamme aiheutuvan hiilijalanjäljen ja laskenta tehdään kansallisten ja paikallisten päästökerrointen avulla GHG-viitekehyksen (Green House Gas -protocol) mukaisesti. Pyrimme tarkentamaan päästölaskentaprosessiamme jatkuvasti.

Päästöt

Saint-Gobain-konserni ja Dahl Suomi ovat tehneet päästölaskentaa jo useamman vuoden ajan ja määrittäneet hiilijalanjälkensä. Päästölaskenta on suoritettu soveltaen GHG-protokollan mukaista yrityslaskentaa ja -raportointia.

Kun tavoitteena on päästöjen vähentäminen, on vastuullisuustyössä tärkeää tunnistaa yrityksen toiminnan kannalta isoimmat ja merkittävimmät päästölähteet. Lisäksi on tärkeää tunnistaa ne osa-alueet ja päästölähteet, joihin voimme itse vaikuttaa.

(Vinkki: Voit suurentaa kaaviokuvat klikkaamalla kuvaa).


Kokonaispäästöt jakautuvat kolmeen eri scopeen

Scope 1 ja 2 päästölaskennan tulokset (2019-2023)

Scope 1: Suorat päästöt Dahlin omasta toiminnasta: mm. omat kiinteistöt, omat ajoneuvot ja käytetyt polttoaineet
Scope 2: Epäsuorat päästöt energian käytöstä ja kulutuksesta, sähkö ja lämmitys


Scope 3

Me Dahlilla laskemme ja seuraamme myös scopessa 3 syntyvät päästöt. Nämä epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt syntyvät yrityksen toiminnan seurauksena, mutta päästölähteet eivät ole suoraan yrityksen omistuksessa tai hallinnassa. Nämä päästöt käsittävät esimerkiksi hankintaketjujen, myytyjen tuotteiden valmistuksen aiheuttamat päästöt, kuljetusten päästöt sekä jätteiden ja pakkausmateriaalien käsittelyn päästöt.

Dahlillakin isoin osa yrityksen päästöistä syntyy scopessa 3, joista muodostuu yli 90 % päästöistämme. Kaikkiin scopessa 3 syntyviin epäsuoriin päästöihin emme voi itse vaikuttaa ja erityisesti scopen 3 päästöjen pienentämiseksi tarvitaankin aktiivista työtä tavoitteiden saavuttamiseksi sekä yhteistyötä kaikkien sidosryhmiemme kanssa.