Toimittajana Dahlille

Oikeat toimittajavalinnat ovat olennainen osa Dahlin kilpailukykyä. Tarjoamme toimittajallemme kustannustehokkaimman ratkaisun koko Suomen alueella.

Yhteisesti rakentamamme ja kehittämämme laatujärjestelmä määrittelee toimintamme aina toimittajasta asiakkaaseen. Järjestelmän perustana ovat ISO 9001:2015 -laatustandardin vaatimukset ja sen keskeiset laadunhallintaperiaatteet. Tavarantoimittajilta edellytämme heidän omien työterveys- ja turvallisuusasioidensa aktiivista hoitamista.  

Dahlin hankintaohjeita ja uuden toimittajan avaaminen 

Tältä sivulta voit ladata Dahlin yleiset hankintaehdot, Toimittajan peruskirjan sekä REACH -lausekkeen pdf-tiedostoina.

Dahlin yleiset hankintaehdot 
Yleiset hankintaehdot

Dahlin (Saint-Gobain –konsernin) Toimittajan peruskirja ja REACH –lauseke toimittajille
Toimittajan peruskirja
Reach Clause (Euroopan parlamentin ja neuvoston REACH-asetuksen mukainen lauseke englanniksi) 

Hankintamme yhteystiedot löydät täältä.