Työterveys- ja turvallisuuspolitiikkamme

 Työterveys- ja turvallisuuspolitiikkamme perustuu kahteen pilariin:

  • Nolla tapaturmaa -ajattelu                      
  • Ei ammattitauteja -ajattelu  

Tämä politiikkamme sisältää työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvät asiat ja tavoitteet nolla tapaturmaa- ja ei ammattitauteja -ajattelusta. Työterveys- ja turvallisuuspolitiikkamme on osa lakisääteistä työsuojelun toimintasuunnitelmaa, johon kuuluvat sekä valtakunnalliset toimintalinjat että paikalliset tulosyksikkökohtaiset turvallisuussuunnitelmat. Järjestelmän perustana ovat OHSAS 18001 -standardin vaatimukset ja sen keskeiset työterveys- ja työturvallisuusperiaatteet. Tavoitteemme on kehittää työturvallisuusasioita sekä työterveys- ja suojeluasioita yhteistyössä henkilöstön, esimiesten, työterveyshuollon, työsuojelupiirien ja sidosryhmien kanssa. Työterveys ja turvallisuus ovat laatu- ja ympäristöpolitiikan tavoin kiinteä osa liiketoimintaamme. Politiikka täyttää lakisääteisiä vaatimuksia huomattavasti tiukemmat Saint-Gobainin kriteerit. Kehitämme työterveys- ja turvallisuusasioita jatkuvasti. 

Kuulumme Nolla tapaturmaa -foorumiin

Nolla tapaturmaa -foorumi on työpaikkojen verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen sekä hyvien käytäntöjen levittäminen. Dahl Suomi Oy on sitoutunut työtapaturmien, vaaratilanteiden ja läheltä piti -tilanteiden seurantaan, analysointiin ja ehkäisyyn. Olemme varanneet työterveys- ja turvallisuuspolitiikan toteuttamiseen riittävät ja tarkoituksenmukaiset resurssit. Valtakunnallinen työsuojelutoimikunta ja EHS-vastuuhenkilöt eri puolilla Suomea tulosyksiköissä tekevät työtä tämän politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi. Varmistamme heidän pätevyytensä turvallisuustehtäviensä ja -vastuidensa täyttämiseen jatkuvalla sisäisellä sekä ulkoisella koulutuksella.

Työterveys- ja turvallisuuspolitiikka on osa johtamisen keskeisiä vastuualueita aina ylimmästä johdosta työntekijätasolle saakka. Huomioimme työterveys- ja turvallisuuspolitiikan toteuttamisessa henkilökunnan osaamisen, kokemuksen ja näkökohdat. Samoin kehittämisessä huomioimme henkilöstön turvallisuuden, työkyvyn, jaksamisen, viihtymisen ja tasa-arvon periaatteet.

Tavarantoimittajilta ja muilta yhteistyökumppaneilta edellytämme heidän omien työterveys- ja turvallisuusasioidensa aktiivista hoitamista.