Dahl Suomi Oy:n tiedote 8.9.2022: Kilpailu- ja kuluttajaviraston seuraamusmaksuesitys markkinaoikeudelle

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tehnyt 8.9.2022 markkinaoikeudelle seuraamusmaksuesityksen, jossa se esittää seuraamusmaksua eräille muovisten LVI-infraputkituotteiden alalla toimiville yrityksille, mukaan lukien Dahl Suomi Oy:lle.

KKV:n esityksen mukaan yritykset ovat rikkoneet kilpailusääntöjä. Väitetty kilpailunrajoitus on päättynyt Dahl Suomi Oy:n osalta vuonna 2016.

Dahl Suomi Oy suhtautuu vakavasti kilpailusääntöjen noudattamiseen ja KKV:n väitteisiin. Dahl Suomi Oy ei kuitenkaan ole samaa mieltä KKV:n esittämistä väitteistä tai johtopäätöksistä. Dahl Suomi Oy tekee liiketoimintaansa koskevat päätökset itsenäisesti.

Asiaa käsitellään seuraavaksi markkinaoikeudessa, jossa Dahl Suomi Oy esittää näkemyksensä asiasta.   

Tarvittaessa lisätietoja asiasta antaa toimitusjohtaja Jari Mikkonen.

Jari Mikkonen
toimitusjohtaja, Dahl Suomi Oy


Julkaistu 8.9.2022