Toimiva ja turvallinen putkieristys tuo säästöjä

Putkistojen eristämisen tavoitteena on saada aikaan terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäympäristö siten, että rakennuksen energiakustannukset pysyvät hallinnassa. Putkistoja eristetään lämpöhäviöitä, jäätymistä, kondenssia, paloa ja ääntä vastaan. Parocin kivivillakouruilla ja eristeosilla putkistot eristetään turvallisesti ja energiatehokkaasti.

Miksi putkistoja eristetään?

Vaatimukset putkistojen eristämiseen tulevat Suomen rakentamismääräyskokoelmasta. Erityisesti käyttövesiputkistojen oikeanlainen eristäminen on tärkeää.

Lämminvesilaitteistossa veden lämpötilan tulee olla vähintään 55 °C ja sitä on saatava lämminvesikalusteista 20 sekunnin kuluessa. Määräyksen noudattaminen edellyttää, että lämminvesilaitteiston vedenlämmittimet ja putket, joissa vesi kiertää jatkuvasti, lämmöneristetään.

Kylmävesilaitteistossa veden lämpötila saa olla enintään 20 °C ja vähintään 8 tunnin käyttämättömän jakson jälkeen veden lämpötila saa olla enintään 24 °C. Näin ehkäistään mikrobikasvuston syntymistä ja vesi pysyy raikkaana. Lämmöneristystä tarvitaan myös putkien jäätymisen estämiseksi. Kondenssieristystä on syytä käyttää tiloissa, joissa kosteuden tiivistyminen kylmävesiputkille saattaisi aiheuttaa haittaa.

Eristepaksuus ja asennusvälit

Kylmä- ja lämminvesiputkien eristepaksuudet määräytyvät Rakennustieto Oy:n julkaiseman ohjekortin LVI 50-10345 mukaan. Eristepaksuudet esitetään myös Parocin Talotekniikan eristykset -asennusoppaassa. Eristeinä tulee käyttää ohjekortin LVI 50-10344 mukaisia tuotteita.

Lämminvesiputket tulee sijoittaa riittävän etäälle kylmävesiputkista. Myös putkistojen oikeanlainen eristäminen edellyttää riittäviä asennusvälejä. Vähimmäisasennusvälit esitetään ohjekortissa LVI 12-10370 ja Parocin Talotekniikan eristykset -asennusoppaassa.

Kondenssieristys

AluCoat-päällysteiset, teippisulkimella varustetut eristekourut ja eristeosat sopivat erinomaisesti lämmin- ja kylmävesijohtojen lämmön- ja kondenssieristeiksi. Kourujen ja eristeosien poikittaissaumat teipataan höyrytiiviin lopputuloksen varmistamiseksi. Paras lopputulos saadaan käänneteippauksella.

Paloturvalliset putkiläpiviennit

Suomen rakentamismääräyskokoelman palomääräysten mukaisesti osastoivien rakennusosien osastoivuus ei saa heiketä putkiläpiviennin kohdalla. Paloeriste asennetaan jatkuvana koko palo-osaston alueelle tai paikallisesti läpivienti kohtaan. Molemmissa asennustavoissa eristekouru kulkee yhtenäisenä osastoivan rakennusosan läpi.

Käytettävä paloeristepaksuus riippuu putkimateriaalista, putkikoosta ja asennustavasta ja se vaihtelee välillä 20–100 mm. Paloeristepaksuus valitaan putkelta vaadittavan lämmöneriste-paksuuden mukaan. Läpivientikohdan yhtenäinen paloeristys takaa myös kondenssitiiviin ratkaisun.

Paroc-putkieristeet

PAROC Hvac -tuoteperhe tarjoaa kattavan valikoiman putkieristeitä, jotka toimivat energiatehokkaasti lämmön-, kondenssi-, palo- ja ääneneristeenä.

Dahlin valikoima

Lisätietoa

Eristä putket oikein -esitteestä löydät hyödyllistä tietoa putkien eristämisestä >>
Talotekniikan eristykset -asennusopas >>

 

Julkaistu 21.12.2021