Teknisellä eristämisellä kohti ilmastotavoitteita

Taloteknisten järjestelmien toimivuudella ja energiatehokkuudella on suuri merkitys ilmastotavoitteiden täyttymisessä. Tekninen eristäminen mahdollistaa taloteknisesten järjestelmien optimaalisen toiminnan, lämpöhäviöiden minimoimisen ja saa aikaan terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sisäympäristön siten, että rakennuksen energiakustannukset pysyvät samalla hallinnassa. Parocin tekniset eristeet ovat vahvasti mukana matkalla kohti ilmastotavoitteita.

Miksi putkistoja ja ilmanvaihtokanavistoja eristetään?

Rakennus on suunnitteltava käyttäjilleen turvalliseksi ja terveelliseksi ja tämä edellyttää, että myös talotekniset järjestelmät toimivat suunnittellulla tavalla. Putkistojen ja kanavistojen eristämisellä mahdollistetaan osaltaan taloteknisten järjestelmien toimivuus. Rakennusten turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät vaatimukset, jotka suoraan tai välillisesti koskevat putkistojen ja ilmanvaihtokanavistojen eristämistä tulevat Suomen rakentamismääräyskokoelmasta.

Lämminvesilaitteistossa veden lämpötilan tulee olla vähintään 55 °C astetta ja sitä on saatava lämminvesikalusteista 20 sekunnin kuluessa. Määräyksen noudattaminen edellyttää, että lämminvesilaitteiston vedenlämmittimet ja putket, joissa vesi kiertää jatkuvasti, lämmöneristetään.

Kylmävesilaitteistossa veden lämpötila saa olla enintään 20 °C astetta ja vähintään 8 tunnin käyttämättömän jakson jälkeen veden lämpötila saa olla enintään 24 °C astetta. Näin ehkäistään mikrobikasvuston syntymistä ja vesi pysyy raikkaana. Lämmöneristystä tarvitaan myös putkien jäätymisen estämiseksi. Kondenssieristystä on syytä käyttää tiloissa, joissa kosteuden tiivistyminen kylmävesiputkille saattaisi aiheuttaa haittaa.

Ilmanvaihtokanavien osalta eristämisellä varmistetaan ennenkaikkea ilmanvaihtojärjestelmän suunnitelmanmukainen toiminta ja estetään kanavassa kulkevan ilman liiallinen lämpeneminen tai jäähtyminen. Tällä varmistetaan viihtyisät sisäolosuhteet ja parannetaan LTO-laitteen hyötysuhdetta. Kanavien kosteusteknisellä eristämisellä suojaudutaan myös kondensiota eli kosteuden tiivistymistä vastaan, joka voi pahimmillaan aiheuttaa ongelmia kanavia ympäröiviin rakenteisiin.

Eristepaksuus ja asennusvälit

Taloteknisten järjestelmien eristepaksuudet määräytyvät Rakennustieto Oy:n julkaiseman ohjekortin LVI 50-10345 mukaan. Eristepaksuudet esitetään myös Parocin Talotekniikan eristykset -asennusoppaassa. Eristeinä tulee käyttää ohjekortin LVI 50-10344 mukaisia tuotteita.

Lämminvesiputket tulee sijoittaa riittävän etäälle kylmävesiputkista. Myös putkistojen oikeanlainen eristäminen edellyttää riittäviä asennusvälejä. Vähimmäisasennusvälit esitetään ohjekortissa LVI 12-10370 ja Parocin Talotekniikan eristykset -asennusoppaassa.

Kondenssieristys

AluCoat-päällysteiset eristematot ja -levyt sekä teippisulkimella varustetut eristekourut ja eristeosat sopivat erinomaisesti lämmin- ja kylmävesijohtojen sekä ilmanvaihtokanavien lämmön- ja kondenssieristeiksi. Kondenssieristyksissä eristekourujen ja -mattojen saumat teipataan höyrytiiviiksi alumiiniteipillä. Tarkemmat asennusohjeet löytyvät Talotekniikan eristykset asennusoppaastamme.

Paroc-eristeet

PAROC Hvac -tuoteperhe tarjoaa kattavan valikoiman putki- ja iv-eristeitä, jotka toimivat energiatehokkaasti ja paloturvallisesti kaikenlaisissa eristystarpeissa.

Linkki: Eristä putket oikein -esitteestä löydät hyödyllistä tietoa putkien eristämisestä >>

Linkki: Talotekniikan eristykset -asennusopas >>

Dahlin valikoima

Parocin tuotteet 

 

Teksti ja kuvat: Paroc

Julkaistu 21.6.2023