EPD-verifioidut ilmanvaihdon ratkaisut Climeconilta

Climecon toi ensimmäisenä valmistajana markkinoille ilmanvaihdon EPD-verifioidut ratkaisut. Tämän myötä myös ilmanvaihdossa on saatavilla ympäristövaikutuksiltaan luotettavasti ja kattavasti todennettuja tuotteita.

Elinkaariarviointien tahoista Rakennustietosäätiö koetaan alalla luotettavimmaksi ja puolueettomaksi. Tähän vaikuttavat muun muassa standardeihin perustuva kriteeristö, EPD-merkin saamiseen vaadittava kolmannen osapuolen verifiointi sekä perusteellinen hyväksymisprosessi.

Climeconin tuotteiden ympäristövaikutusten analysointi ja laskenta tehtiin yhteistyössä Granlund Oy:n kanssa. RTS:n EDP-vaatimusten mukaisesti kolmantena osapuolena verifioinnissa toimi Ramboll Suomi Oyj.

Velvoite laskea rakennusten hiilijalanjälki liittyy kestävän rakentamisen ilmiöihin sekä hallinnollisella että kaupallisella tasolla. Suomessa rakennussektorin toimijoiden tavoitteena on saavuttaa rakennetun ympäristön hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Ympäristöministeriön Vähähiilisen rakentamisen säädösohjauksen kehitys sisältää lähitulevaisuudessa velvoitteet rakennusten elinkaaren ilmastovaikutusten arvioinnille. Myös kansainväliset ja jatkuvasti yleistyvät rakennusten ympäristösertifioinnit, kuten LEED, BREEAM ja RTS, vaativat rakennusten ympäristövaikutusten luotettavan laskennan – talotekniikkaa myöten.

Talotekniikka näyttelee merkittävää roolia rakennetun ympäristön hiilidioksidipäästöissä ja siksi valintoihin tulee kiinnittää huomiota. Elinkaarilaskenta tukee Climeconin pitkäaikaista vastuullisuus- ja hiilineutraaliustyötä. Vastuullisuus on yksi Climeconin toiminnan kulmakivistä ja yritys on ollutkin hiilineutraali jo vuodesta 2020.

Climeconilla toimenpiteet kohdistuvat kestäviin raaka-ainevalintoihin, tuotannon optimointiin, hukkamateriaalin minimointiin sekä logistiikan tehostamiseen ja lähitoimijoiden suosimiseen. Tulevaisuudessa jatkamme EPD-verifiointiprosessissa tehtyjen löydösten perusteella tuotteidemme hiilijalanjäljen pienentämistä ja ympäristövaikutusten minimointia.

Climeconin EPD-verifioidut tuotteet Dahlin valikoimassa

 

Teksti ja kuva: Climecon

Julkaistu 18.12.2023