Intyg

Intygsdatabas

Från Dahls Materialcertifikatdatabas kan Ni hämta materialcertifikat. Våra kunder har möjlighet att bläddra i databasen och hämta behövliga certifikat.

Certifikaten är uppdelade i olika ämnesområden bl.a. enligt produkt och material. Certifikaten kan sparas eller skrivas ut direkt som  PDF-document.

Certifikat

Inspecta Sertifiointi Oy har beviljat Dahls kontor certifikat för kvalitet, miljö, arbetshälsa och arbetssäkerhet. Certifikaten säkerställer att Dahl Finland AB:s kvalitets-, miljö- och säkerhetsfrågor uppfyller kraven i standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Certifikaten är i kraft till den 06.03.2027. Certifikaten omfattar hela Dahls finländska verksamhet.

Kvalitetscertifikat
Inspecta certifikat ISO 9001:2015
Ladda ner certifikatet »

Miljöcertifikat
Inspecta certifikat ISO 14001:2015
Ladda ner certifikatet »

Arbetshälso- och säkerhetscertifikat
Inspecta certifikat ISO 45001:2018
Ladda ner certifikatet »

Godkännanden för kvalificering

Miljöministeriets kvalifikationsgodkännanden kan hittas från webbsidan sertifikaattihaku.fi.

Läs mer om kvalificeringsgodkännanden för byggprodukter från det finska miljödepartementet.

Kontakter

De lokala kontaktpersonerna i materialcertifikatsärenden är:
förnamn.efternamn@dahl.fi

Vanda, Esbo,
Hermanstad,
Sockenbacka 
Heidi Åström 
044 982 1363

Tavastehus, 
Lahtis, Riihimäki 
Päivi Koski 
020 759 4713

 

Idensalmi
Janne Karvinen 
020 759 4842

Kemi, Uleåborg 
Kati Laakko 
020 759 4962

Karleby
Viivi Hagström 
020 759 4195

Kuopio 
Anna Vartiainen 
020 759 4682

Villmanstrand 
Vuokko Lehvonen 
020 759 4580

Björneborg 
Kimmo Österlund
020 759 4825

Rovaniemi 
Heidi Repo 
020 759 4160

Seinäjoki 
Joonas Hirvonen   
020 759 4763

Åbo 
Anne Lankiniemi   
020 759 4864