Dahl Finland - Mer än summan av delarna

Dahl är Nordens och Östersjö- områdets ledande partiaffär, som saluför VVS- och kommunaltekniska produkter samt olika rörprodukter för industrin. Dahl bedriver verksamhet förutom i Norden också i Estland och Litauen vid över 300 försäljningsställen. Dahl hör till den internationella Saint- Gobain koncernen, som är världens ledande leverantör av byggnadsmaterial. Detta utgör en stark grund och säkerställer våra leveranskanaler. 

LVI- Dahl startade verksamheten i Finland 1995. Dahl Finland bedriver verksamhet lokalt nära kunden på fler än 30 verksamhetspunkter på 30 orter.

Bästa Servicen

Vår verksamhet grundar sig på flexibilitet, produktsortiment enligt kundens önskemål och tjänstvillighet. Vårt mål är att ge branschens bästa service, ha den bästa kunskapen och vara mest pålitlig. Vi har till vårt förfogande nästan 500 professionella yrkes-män och –kvinnor, som betjänar våra kunder med expertis och kunnande.

Omfattande sortiment

Dahl Finland lagerför ett brett sortiment produkter, idag över 22 000 olika artiklar. I sortimentet finns produkter både till rörsaneringar i hemmet och till krävande nyproduktion av bostäder. Sortimentet innehåller också produkter till olika projekt inom industrin samt produkter för byggande av infrastruktur.

Lokal tillgänglighet

Ett nätverk av 30 lokala lager runtom i landet kompletteras av våra huvudlager i Vanda och Tammerfors.

Det breda sortimentet av produkter i de lokala lagren är en fördel för våra kunder. Från avhämtningslagret får kunden produkten genast. Det täta nätverket av lager och effektiva transporter säkerställer en god tillgänglighet av produkter i hela landet

Vårt sätt att arbeta

Inspecta Sertifiointi Oy har beviljat Dahls kontor certifikat för kvalitet, miljö, arbetshälsa och arbetssäkerhet. Certifikaten säkerställer att Dahl Finland AB:s kvalitets-, miljö- och säkerhetsfrågor uppfyller kraven i standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Certifikaten är i kraft till den 06.03.2027.

Vårt arbete utförs med beaktande av certifikatens krav på miljö och säkerhet. Detta ger att vi kan erbjuda våra kunder ett extra värde vid beaktande av miljö- och säkerhetsaspekter.

Certifikaten omfattar hela Dahl Finlands finländska verksamhet.