Voimavarana ammatillisesti sitoutuneet työntekijät

Me Dahlilla työllistämme lähes 500 alan ammattilaista. Työtehtäviä löytyy logistiikan puolelta varastoissamme, myynnissä, hankinnassa ja ostossa sekä useissa muissa liiketoiminnan tukitoiminnoissa. Logistiikkapuolen tehtävissä työskentelee lähes 40 prosenttia työntekijöistämme, eikä varastotyön merkitystä yrityksen toiminnalle voikaan korostaa liikaa. Työntekijämme varastoilla tekevät laadukasta ja tehokasta työtä ja mahdollistavat asiakkaidemme palvelemisen korkealla tasolla.

Vietimme 26.5.2021 Dahlilla Saint-Gobainin Career dayta. Aiheina päivässä korostuivat kehityskeskustelut ja niiden merkitys sekä ammatillinen sitoutuminen. Päivän teeman hengessä haastattelimme myös Vantaan varastolla kahta työntekijäämme Nora Porttista ja Rainer Duvaldtia sekä Oulun tulosyksikön päällikkönä toimivaa Joni Alikoskea.


Nora Porttinen, varastotyöntekijä, Vantaa

Nora on työskennellyt Vantaan varastolla varastotyöntekijänä jo 4 vuoden ajan. Hän kertoo aikoinaan tulleensa varastolle koulun kautta harjoitteluun varastointialan perustutkintoa suorittaessaan. Harjoittelun jälkeen Nora pääsi Dahlille töihin ja on tämän jälkeen Dahlilla olonsa aikana suorittanut myös oppisopimuksella logistiikka-alan ammattitutkinnon.

Työssään Dahlilla Nora on kokenut päässeensä tekemään monipuolisesti varaston kaikki töitä. Työvuosien aikana hänen ammatillinen osaamisensa on päässyt kehittymään sekä kouluttautumisen että työn teon kautta.

Kysyttäessä, mitä ammatillinen sitoutuminen merkitsee Noralle, hän on hetken hiljaa ja vastaa sitten: – Ammatillinen sitoutuminen on aitoa mielenkiintoa alaa ja työtä kohtaan. Sitä, että on innovatiivinen omassa arkipäivän työssään. Myös varastotyössä omalla mielenkiinnolla ja asennoitumisella on mahdollisuus vaikuttaa, kehittää ja tehostaa työntekoa sekä löytää uusia tapoja tehdä asioita.

Työskentelyn Dahlilla ja nykyisissä tehtävissään hän kokee mielekkäänä ja suosittelisi Dahlia työnantajana.


Rainer Duvaldt, varastotyöntekijä, Vantaa

– Syksyllä tulee 23 vuotta täyteen, vastaa Rainer kysyttäessä työsuhteen kestoa Dahlilla. Hän työskentelee Vantaan varastolla ja on päässyt vuosien aikana todistamaan varastotyön kehittymistä. 

– Työssä pitää kehittyä koko ajan, esimerkiksi  digitalisaation mukana on pysyttävä ja oltava valmiina opettelemaan uusien järjestelmien käyttöä, Rainer toteaa oman ammatillisen osaamisensa kehittymisestä. 

Ammatillisen sitoutumisen Rainer näkee niin, että pitää olla sitoutunut osaamaan omat hommansa hyvin ja tarvittaessa kouluttautua ja opetella uutta. – Täytyy tunnistaa oman työn merkitys ja on oltava motivaatio kehittyä jatkuvasti kehittyvässä työympäristössä, Rainer summaa.

Ennen uraa Dahlilla, hän on vaihdellut työpaikkaa hyvinkin aktiivisesti, mutta Dahlille hän aikanaan päätyi jäämään pidemmäksi aikaa. – Töihin on mielekästä tulla ja tykkään tästä työstä, Rainer toteaa. Myös Rainerin poika on työskennellyt jo muutaman vuoden ajan Vantaan varastolla.


Joni Alikoski, tulosyksikön päällikkö, Oulu

Jo reilut 13 vuotta Dahlilla työskennellyt Joni on vuosien aikana ehtinyt työskennellä hyvin laajasti eri työtehtävissä. Viime vuoden loppupuolella hän aloitti nykyisessä roolissaan Oulun tulosyksikön päällikkönä. Tätä ennen työkokemusta on kertynyt niin varastotyöntekijän roolissa, LVI-myyjänä kuin ostajana. 

– Olen ollut itse aktiivinen urakehitykseni suhteen ja tuonut työnantajalle esille omia tavoitteitani edetä urallani. Työnantaja on tukenut kehitystäni ja tarjonnut mahdollisuuksia uralla etenemiseen, Joni toteaa. Dahlilla työskennellessään Joni kokee, että hänen ammatillinen osaamisensa on kehittynyt valtavasti.

– Työnantaja on mahdollistanut osaamisen kehityksen, tarjoamalla mahdollisuuden erilaisiin koulutuksiin työn ohessa. Esimerkkinä myynnin ammattitutkinto sekä oston valmennusohjelma, Joni summaa.

Ammatillisen sitoutumisen hän kokee tarkoittavan vahvaa sitoutumista ja kunnioitusta työnantajaan ja sen arvoihin. – Koen, että Dahlilla yhdessä tekeminen ja yhteenkuuluvuuden tunne siitä, että kuulut ”Dahl-perheeseen”, ovat asioita, jotka motivoivat tekemään töitä meidän kaikkien eteen, Dahlin eteen. – Ammatillinen sitoutuminen on myös sitä, että haluan kehittyä itse ja antaa jokaisena päivänä parhaan panokseni työnantajan eteen, samalla kehittäen omaa toimintaamme, Joni jatkaa. Saadessaan vastuuta esimerkiksi työtehtävien muutosten kautta, Joni kokee myös velvollisuutta tehdä parhaansa ja olla luottamuksen arvoinen.

Pitkään Dahlilla viihtynyt Joni suosittelisi Dahlia ehdottomasti työnantajana. – Dahl on aina ollut minulle hyvä ja reilu työnantaja sekä tukenut kehitystäni uralla. Kunnioitan saamaani luottamusta ja tukea työurallani. Saan olla dahlilainen ja olen ylpeä siitä! Joni toteaa loppuun.

 

Julkaistu 26.5.2021