Dahl Suomi järjestelee johtoaan ketteryyden varmistamiseksi

Dahlin tavoitteena on olla alueellisesti kustannustehokkain, asiantunteva ja palveleva LVI-tukkuliike kaikille kumppaneilleen. Tämän varmistamiseksi muuttuvassa ympäristössä tehostamme toimintaamme, ja haemme uusia ratkaisuja palveluiden toteuttamiseksi. Yhtiön organisaatiorakennetta on muokattu vastaamaan näitä tarpeita ja muutokset astuvat voimaan 1.10.2019 alkaen.

Myyntiorganisaation muutos
Myynnin tehostamiseksi myyntiorganisaatio jakautuu jatkossa neljään aluemyyntijohtajan vetämään alueeseen. Mika Rajakangas vastaa Pohjois-, Itä- ja Kaakkois-Suomesta, Ville Mäkelä Länsi- ja Keski-Suomesta, Janne Hidén Lounais-Suomesta ja Gösta Madsen Etelä-Suomesta. Aluemyyntijohtajat raportoivat toimitusjohtaja Jari Mikkoselle.

Jukka Pylvänäinen (Jyväskylä) ja Jukka Raatikainen (Kuopio) jatkavat tulosyksikön päällikön rooleissa. Erkki Asikainen ja Vesa Schutskoff ovat päättäneet jatkaa uraansa Dahlin ulkopuolella 4.10.2019 jälkeen.

Teollisuusmyynnin rakenne muuttuu siten, että organisaatiossa on jatkossa alueittain nimetyt asiakkuuspäälliköt ja tarjouslaskentatiimi. Teollisuusmyyjät sijoittuvat paikkakunnille lähelle asiakkaita. 

Muita muutoksia organisaatiossa
Myynnin lisäksi myös muita toimintoja järjestellään uudelleen, jotta varmistetaan tehokas ja riittävä palveluntaso. Yhteistyötä sujuvoitetaan yhdistelemällä toimintoja. 

Hankinnan- ja markkinoinnin organisaatio kattaa jatkossa myös oston ja tuotehallinnan toiminnot. Hankintapäällikköinä toimivat Teuvo Pellinen, Timo Tainio, Teemu Korpela ja Joonas Salminen.

Talousjohtaja Markus Anttila on päättänyt jatkaa uraansa Dahlin ulkopuolella ja hänen tehtävänsä ottaa siirtymävaiheessa Business Controller Janne Lauttamus. Timo Kivinen on lopettanut Logistiikkapäällikön tehtävässä. Kati Miettinen jatkaa oston esimiehenä ja WMS-projektin tehtävissä 20.12. saakka.

Jari Mikkonen
Toimitusjohtaja
Dahl Suomi Oy

---------------------------------

Organizational changes in Dahl Finland

Dahl Finland's goal is to be the most cost-effective, knowledgeable and service-friendly HVAC wholesaler for all it's partners. To ensure this in a changing environment, we are making our operations more efficient and seeking new solutions to deliver our services. The organizational structure of the company has been adapted to meet these needs and the changes will take effect on October 1, 2019.

Change in Sales Organization
In order to improve sales efficiency, the sales organization will be divided into four areas led by the Regional Sales Manager. Mika Rajakangas is responsible for Northern, Eastern and South-Eastern Finland, Ville Mäkelä for Western and Central Finland, Janne Hidén for Southwest Finland and Gösta Madsen for Southern Finland. The Regional Sales Managers report to CEO Jari Mikkonen.

Jukka Pylvänäinen (Jyväskylä) and Jukka Raatikainen (Kuopio) will continue in their role as Head of Business Unit. Erkki Asikainen and Vesa Schutskoff have decided to continue their careers outside Dahl after 4 October 2019.

The structure of Industrial sales is changing so that the organization will have regionally named account managers and an offer accounting team. Industrial salesmen are located in locations close to customers.

Other changes to the organization
In addition to sales, other functions are being reorganized to ensure an efficient and adequate level of service. Co-operation will streamline collaboration.

The procurement and marketing organization will also cover purchasing and product management functions in the future. The procurement managers are Teuvo Pellinen, Timo Tainio, Teemu Korpela and Joonas Salminen.

Chief Financial Officer Markus Anttila has decided to continue his career outside Dahl and Janne Lauttamus, Business Controller, takes his position during the transition. Timo Kivinen has leaved the position of Logistics Manager. Kati Miettinen will continue as a purchasing manager and work on the WMS project until 20.12.

Jari Mikkonen
Managing Director
Dahl Finland Oy