Novipro

NOVIpro är LVI-Dahls arbets-verktygs och -utrustnings varumärke. LVI-Dahl kan erbjuda NOVIpro produkter med hjälp av sitt moderbolag Saint-Gobains världsomfattande inköpsorganisation och utnyttja den inköpspotential det ledande företaget inom branschen har. NOVIpro produkterna erbjuder pris-kvalitetsmässigt den bästa lösningen.