Produkt- och prisuppgifter

För att kunna dra nytta av vårt datamaterial behöver Du en programvara som lämpar sig för ändamålet. Innan Du börjar överföra uppgifter, kontrollera vid behov med Din programleverantör på vilket sätt uppdateringen görs i Ditt eget program.

Överföring till Din egen PC görs genom att Du klickar med musen på den önskade filen.

Formatet på vår prislista följer "OVT-standarden", som är uppgjord av "LVISNet" tillsammans med programleverantörerna. Kontaktuppgifter till programleverantörerna finns på LVISNets internetsida, integrerad programvara.

Filformat

Beroende på Dina behov kan Du antingen överföra Dahls hela produkt- och prismaterial eller alternativt bara det uppdaterade materialet. Med uppdaterat material avses de uppgifter som har ändrats under föregående månad. Vi uppdaterar alltid uppgifterna på våra sidor under de första dagarna i månaden.

De prisändringar som träder i kraft efter uppdateringen syns på våra internetsidor först i samband med den uppdatering som görs följande månad.

Det finns två alternativ av varje fil:

  • zip-fil som Du kan packa upp i DOS-läge med programmet pkunzip
  • en exe-fil som packar upp sig själv och som Du kan packa upp i filhanteraren i Windows.

Föregående månads filer »
Filbeskrivning »

Om det skulle uppstå problem vid hanteringen av filerna, kan Ni få hjälp av leverantören av er egen mjukvara.

Filuppdatering: Produkthantering

Filerna är uppdaterade 2.1.2019.

Hela registret - Produktinformation
dituote.exe
dituote.zip
dltuote.exe
dltuote.zip
Hela registret - Prisuppgifter
dihinta.exe
dihinta.zip
dlhinta.exe
dlhinta.zip

Uppdateringar - Produktinformation
ditpai.exe
ditpai.zip
dltpai.exe
dltpai.zip

Uppdateringar - Prisuppgifter
dihpai.exe
dihpai.zip
dlhpai.exe
dlhpai.zip